Mikołajki w Fortunie! 120 zł bez ryzyka + 100% bonus 400 złotych + 10 zł

Fortuna z Mikołajem czyli 6 grudnia do odebrania:

 • zakład bez ryzyka w wysokości 120 zł
 • dodatkowo 10 zł na grę w punktach FKP
 • oraz 100% bonus od depozytu aż do 400 PLN
 1. Zarejestruj konto w Fortunie
 2. Wpłać pieniądze
 3. Odbierz bonusy

Pamiętaj: jest to specjalna oferta powitalna dla nowych Klientów Fortuny. Bonusy odbierzesz poprzez kod promocyjny „Mikolajki”.

>>> SPECJALNA MIKOŁAJKOWA STRONA PROMOCYJNA <<<

Mikołajki w Fortunie! 120 zł bez ryzyka + 100% bonus 400 złotych + 10 zł

 

Warunki i zasady promocji:

 • Oferta dotyczy wyłącznie nowo zarejestrowanych graczy.
 • Oferta jest ważna tylko dla pierwszego kuponu po aktywowaniu tego bonusu.
 • Po ukończeniu rejestracji Twój pierwszy kupon będzie Zakładem bez ryzyka.
 • Załóż iKonto w terminie 10dni, licząc od momentu rozpoczęcia procesu rejestracji.
 • Niezależnie od stawki za pierwszy kupon, maksymalna wysokość bonusu wynosi 120zł (pamiętaj, że stawka kuponu równa się kwocie wkładu pomniejszonej o podatek od gier, a więc w przypadku kuponu za 100zł, bonus wyniesie 88zł).
 • W terminie 10dni, licząc od momentu założenia iKonta, zawrzyj dowolny zakład.
 • Jeżeli Twój kupon okaże się wygrywający wówczas otrzymasz wygraną.
 • Jeżeli Twój kupon okaże się przegrany wówczas otrzymasz od nas zwrot stawki.
 • Oferta dotyczy zakładów wzajemnych bez żadnych ograniczeń w postaci minimalnego kursu lub typu zakładu.
 • Fortuna zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub cofnięcia tej oferty bonusowej.
 • Przepisy zawarte w niniejszym brzmieniu wchodzą w życie w dniu 1 kwietnia 2017 roku.

Fortuna na Mikołajki

Fortuna na Mikołajki

Dziś Mikołajki i z tej okazji Fortuna przygotowała dla wszystkich swoich Klientów specjalną promocję.

Tylko dziś nagradzamy zakłady postawione live!

Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć nagrodę?

Wystarczy w dniu 6.12.2017 do godz. 23:59 postawić zakład live za minimum 10 zł Brutto a następnego dnia na Twoim koncie pojawi się 10 zł w postaci punktów FKP
Zakład może być SOLO, AKO lub Maxikombi, zawarty na dowolne wydarzenie, z dowolnym kursem. Z promocji można skorzystać tylko raz.

 

Prawda że proste?

Pospiesz się: promocja trwa tylko dziś!

Zapraszamy do gry i życzymy wysokich wygranych!

Fortuna na Mikołajki

Świętuj z Fortuną!

Dla nowych Klientów z okazji mikołajek, Fortuna przygotowała specjalny, wyższy bonus powitalny. Tylko dziś osoby, które zarejestrują się na specjalnej stronie FORTUNA/Mikolaj wpisując kod promocyjny „mikolajki”, będą mogły skorzystać z pierwszego zakładu bez ryzyka – aż do 120 złotych + bonusu 100% od pierwszego depozytu do 400 zł!

W praktyce oznacza to tyle, że Załóż konto internetowe TUTAJ, w pole „kod promocyjny” wpisz „mikolajki”, a Twój pierwszy kupon będzie zakładem bez ryzyka. Jeżeli wygrasz, otrzymasz wygraną! Jeżeli przegrasz zwrócimy Ci wkład za kupon, do 120zł!

Dodatkowo możesz otrzymać bonus do 400zł! Wykonaj przelew w terminie 10dni od daty rejestracji iKonta. W ciągu 60dni zagraj za czterokrotność pierwszej wpłaty. Zaliczane są kupony z minimum 3 spotkaniami i minimalnym kursem całkowitym 1,90. Po spełnieniu powyższych warunków otrzymasz od nas bonus w wysokości swojego pierwszego przelewu, maksymalnie do 400zł.

Dziś gra Liga Mistrzów! Wykorzystaj swój bonus już teraz!

 

Grudzień 2017 z Fortuną

…a po dniu Świętego Mikołaja zapraszamy na specjalną, ekskluzywną promocję…

Specjalnie dla graczy serwisu LegalnyBukmacher.com przygotowaliśmy promocję, wraz z legalnym bukmacherem Fortuna w której na start dostaniesz za darmo 15zł, a dodatkowo możesz otrzymać do 400zł bonusu od pierwszej wpłaty.

Jak skorzystać z promocji?

 • wejdź na rejestracja
 • w pole “Kod promocyjny” wpisz „legalny15”. Zwróć uwagę na to, po aktywacji bonusu za pomocą promokodu bonus 100zł bez ryzyka zostanie zamieniony na 15zł na start!
 • po ukończeniu rejestracji otrzymasz 15zł, które musisz wykorzystać w terminie 7 dni.
 • wykonaj przelew, a jeżeli w ciągu 60 dni spełnisz warunki promocji otrzymasz od nas bonus do 400zł.

Regulamin bonusu powitalnego

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem sprzedaży premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą „Bonus
Powitalny” zwanego dalej promocją, jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z
o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także jako
„Organizator” lub „Fortuna”.
1.2.W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie,
krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym
gospodarstwie domowy.
1.3.Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania promocji
różnego typu i w różnym czasie, zgodnie z jego postanowieniami wraz z załącznikami.
1.4.Promocje obowiązywać będą w okresach i w jednej z form przewidzianych w pkt 3 i
zostaną podane każdorazowo na stronie internetowej Organizatora, w sekcji Profil
użytkownika » Przegląd bonusów. Sekcja ta określa poza terminem i typem promocji
również pozostałe parametry promocji opisane szczegółowo w załącznikach
1.5.Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6.Możliwość wzięcia udziału w Promocji może być ograniczona czasowo i podmiotowo
przez Organizatora, przy czym Klienci którzy przystąpili do promocji i spełnili warunki
uzyskania wygranej zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili przystąpienia do
Promocji, wygraną taką uzyskują.

 • 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1.Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające
zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt 1.2., 2.2., 2.3.
2.2.Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej
zarejestrowanego internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych przez sieć
Internet w Fortunie (zwane dalej iKontem).
2.3.Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały
rejestracji i założyły iKonto zgodnie z regulaminem zakładów wzajemnychbukmacherskich
świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internet obowiązującym u
Organizatora.
2.4.Udział w Promocji jest dobrowolny.
2.5.Każdy uczestnik promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i warunkami danej promocji, udostępnionymi uczestnikowi oraz
ich przestrzegania.
2.6.Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami
Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

 • 3. ZASADY PROMOCJI

3.1.Organizator może zaoferować Klientom skorzystanie z promocji:
3.1.1. Bonus od wkładu, w której wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego
wpłaconego depozytu na iKonto, a której szczegółowe warunki opisane są w
załączniku nr I niniejszego regulaminu, lub
3.1.2. Zakład bez ryzyka, w której wysokość bonusu zależy od wysokości wkładu
przeznaczonego na zawarcie pierwszego zakładu, której szczegółowe warunki
opisane są w załączniku nr II niniejszego regulaminu, lub
3.1.3. Kasa na start, w której uczestnik otrzyma bonus w formie pieniędzy bonusowych,
której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr III niniejszego regulaminu,
lub
3.1.4. która składać się będzie z kombinacji promocji opisanych w punktach 3.1.1.,
3.1.2. oraz 3.1.3.
3.2.Aby otrzymać bonus, Klient musi:
3.2.1. zaakceptować warunki Promocji znajdujące się w formularzu rejestracyjnym
poprzez zaznaczenie pola „Chcę skorzystać z promocji dla nowych Klientów oraz
zgadzam się z postanowieniami regulaminu bonusu.” lub użyć w tym celu Kodu
promocyjnego.
3.2.2. spełnić warunki poszczególnych promocji, opisane szczegółowo w załącznikach
niniejszego regulaminu.

 • 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

4.1.Każdemu uczestnikowi przysługuje prawa do złożenia reklamacji.
4.2.Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później
niż do 74 dni od założenia iKonta, podając imię i nazwisko, numer Klienta lub numer
umowy, rodzaju promocji oraz treść żądania zawierającą dokładny opis i powód
reklamacji.
4.3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.4.Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

 • 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.
5.2.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o
ochronie danych osobowych, Organizator uprawniony jest w zakresie, w jakim nie
narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta w
celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych
przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.
5.3.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo ze
Sprzedażą premiową, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do
uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień
podsumowujących, rozpatrzenia reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i
podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.4.Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
5.5.Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego
danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych
osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją
będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd.
6.2.Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych
regulaminem oraz warunkach Promocji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.3.Regulamin promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora

***

Na stronie LegalnyBukmacher.com prezentowani są tylko legalni bukmacherzy działający w Polsce na podstawie zezwolenia Ministerstwa Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych. Pamiętaj że hazard może uzależniać. Zakłady wzajemne sa dostępne tylko dla osób, które ukończyły 18 lat, a za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencje prawne.

Mikołajki w Fortunie! 120 zł bez ryzyka + 100% bonus 400 złotych + 10 zł
5 (99.82%) 113 votes