Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego ws. ustawy o grach hazardowych

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 września 2016 r., w sprawie świadczenia przez dostawców usług płatniczych pośrednictwa w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w sieci Internet na terenie RP na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez sieć Internet oraz mając na uwadze zadania Komisji Nadzoru Finansowego określone w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, do których należy m.in. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje jak poniżej. W dniu 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r. poz. 88). Przedmiotowa nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadziła zmiany w zakresie obecnie funkcjonującego systemu rynku gier hazardowych podyktowane koniecznością ograniczenia wystąpienia zjawiska ,,szarej strefy…
Read more
  • 0