Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego ws. ustawy o grach hazardowych

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 września 2016 r., w sprawie świadczenia przez dostawców usług płatniczych pośrednictwa w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w sieci Internet na terenie RP na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez sieć Internet oraz mając na uwadze zadania Komisji Nadzoru Finansowego określone w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, do których należy m.in. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje jak poniżej. W dniu 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r. poz. 88). Przedmiotowa nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadziła zmiany w zakresie obecnie funkcjonującego systemu rynku gier hazardowych podyktowane koniecznością ograniczenia wystąpienia zjawiska ,,szarej strefy…
Read more
  • 0

KNF bierze się za rynek forex. Chce blokować domeny internetowe

KNF informuje, że do resortu finansów trafił właśnie projekt zmian w przepisach regulujących działalność nadzorcy nad rynkiem finansowym. Urzędnicy KNF chcą dostać uprawnienia do tego, by blokować domeny internetowe nieuczciwych firm działających na rynku finansowym.  

Komisja Nadzoru Finansowego chce blokować domeny internetowe nieuczciwych firm, które zachęcają Polaków do lokowania oszczędności w ryzykownych instrumentach finansowych, służących przede wszystkim do spekulacji na rynku free spins forex. To kolejna bardzo ważna propozycja w ostatnich dniach. Wcześniej urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli zasugerowali konieczność wprowadzenia zakazu reklamy tego typu produktów.

Obecnie KNF ma możliwość wpisania danego podmiotu na listę ostrzeżeń publicznych - trafiają tam m.in. firmy, które prowadzą działalnoś…

Read more
  • 0