Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie działalności Lottoland

Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy o grach hazardowych, urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa. Ministerstwo Finansów informuje, że firma Lottoland nie posiada zezwolenia na oferowanie zakładów wzajemnych w sieci Internet. Ponadto, firma ta oferuje gry liczbowe i loterie pieniężne wbrew zakazowi z art. 5 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, zgodnie z którym prowadzenie działalności w tym zakresie objęte jest monopolem państwa. Dodatkowo zauważyć należy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 karze pieniężnej podlega uczestnik w grze hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia. Zgodnie z art. 107 § 2 Kodeksu karn…
Read more
  • 0

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego ws. ustawy o grach hazardowych

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 września 2016 r., w sprawie świadczenia przez dostawców usług płatniczych pośrednictwa w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w sieci Internet na terenie RP na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez sieć Internet oraz mając na uwadze zadania Komisji Nadzoru Finansowego określone w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, do których należy m.in. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje jak poniżej. W dniu 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r. poz. 88). Przedmiotowa nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadziła zmiany w zakresie obecnie funkcjonującego systemu rynku gier hazardowych podyktowane koniecznością ograniczenia wystąpienia zjawiska ,,szarej strefy…
Read more
  • 0